здравно осигуряване

Какво означава здравно осигуряване

Здравето на хората е решението за здравно осигуряване, което предлага широка гама от здравни планове. Които да отговарят на нуждите на вашето семейство или на вашите служители. Като осигуряват по-лесен достъп до реномирани медицински заведения и висококвалифицирани медицински специалисти в цялата страна. Груповите и индивидуалните здравни планове гарантират цялостна и качествена медицинска помощ. Бързи и адекватни решения на здравословни проблеми, спокойствие и здравна сигурност за вашия персонал. При сключена застраховката здравно осигуряване, Вие получавате. Медицински тестове за откриване на здравословен статус. Здравни услуги за извън болнична помощ. Първични и вторични консултации от свободно избран лекар, прегледи от хабилитиран лекар. Лабораторна, инструментална, функционална и образна диагностика. Настаняване в болнично заведение, различни видове операции с различна сложност. Възстановяване на разходите, направени от осигурените лица за закупуване на лекарства и извън болнични медицински помощни средства.

Какво получавате при здравно осигуряване

Стоматологични хирургични, ортопедични и терапевтични процедури. Допълнителни домашни здравни услуги за пациенти, медицински сестри и рехабилитатори за ускоряване на лечебния процес. Възможност за избор на медицински екип за хирургични интервенции. Медицински изделия. Бърз достъп до подходящо здравно лечение, когато имате нужда. Пътеки за бързо лечение и подкрепа от медицински специалисти. Повече от 500 мрежи за медицински заведения, където заплащането се извършва с дебитни карти. Координатори в мрежата на медицински заведения, както и собствените координиращи лекари в цялата страна. 24-часов телефонен център за поддръжка на клиенти. Възможност за възстановяване на разходите, направени в медицинско заведение извън мрежата на дружеството. Качество и бързина на разрешаване на претенции. Здравното осигуряване предлага международни планове за здравно осигуряване за вас и за вашето семейство, докато сте далеч от родината си. Уверете се, че имате покритието, което ви е необходимо, за да поддържате здравето си и да се грижите за всички медицински разходи, докато пребивавате в чужбина.

Здравно осигуряване за физически лица и семейства

Индивидуалните и семейните здравно осигурителни планове могат да помогнат за покриване на разходите в случай. На сериозни медицински спешни ситуации и да помогнат на вас и вашето семейство да сте на върха на превантивните здравни услуги. Наличието на здравно осигурителното покритие може да ви спести пари от посещения при лекар, рецепти за лекарства, превантивна грижа и други здравни услуги. Типичните здравно осигурителни планове за физически лица включват разходи като месечна премия, годишно приспадане, плащания и застраховане. Цената на вашия здравен осигурителен план, може да бъде повлияна от възрастта и употребата от тютюнопушене. Но в никакъв случай това няма да ви окаже влияние за закупуването на индивидуален здравно осигурителен план поради съществуващи условия. Имате нужда от помощ или имате въпроси относно покритието или таксуването ? Здравно осигурителните дружества ще ви предоставят и насочат към най-добрите условия зя закупуване на планове за здравно осигуряване, преди да сте закупили плана си.

Застраховката за медицинско обезщетение

Застраховката за медицинско обезщетение не е заместител на здравно осигуряване. Застраховката за медицинско обезщетение изплаща определени парични суми, които могат да ви помогнат в ситуации като хоспитализация. Тези застрахователни планове не са квалифицирани здравни планове съгласно Закона за достъпна грижа и не отговарят на изискванията за покритие и обезщетения. Не можете да получите субсидия или данъчен кредит във връзка с покупката ви на застраховка за медицинско обезщетение. Някои хора могат да отговарят на условията за освобождаване от данъчното наказание. Застраховката за медицинско обезщетение, не осигурява минималното съществено покритие като обезщетения като психично здраве, бременност и раждане, превантивна грижа и други. За ползи от здравно осигуряване, купете квалифициран здравен план. Допълнителна информация за здравно осигуряване и нейните последици може да намерите в Google. Вижте официалната документация на плана на страницата за Здравно осигуряване в Google с подробности за плана за ползи, ограничения, изключения и други условия, които се отнасят за всеки конкретен план.